ZOHO CRM מותאמת למתן פתרונות מתקדמים לעסקים בגדלים שונים, תוך הצגת עלויות שידרוג ,תחזוקה ואינטגרצייה נמוכות יחסית לפתרונות דומים בארץ ובעולם