ZOHO CRM נותן לך מבט של 360 מעלות של תמונת הלקוח, פעילות המכירות ועוד… לטובת זהוי מגמות והזדמנויות, ומתן מענה מהיר ומדוייק לצרכי הלקוח.