יש להיכנס בחלון הגישה מטה לפי פרטי הגישה הבאים:

משתמש:  demo.heb@zohocrm.co.il

סיסמה: DemoHeb2016