הלינקים בעמוד זה מאפשרים גישה
למערכת הדמו של זוהו 
CRM לפי בעלי התפקידים* הבאים:

*  כדי לעבור מתפקיד לתפקיד אחר יש לבצע Logout  ממערכת ה-Zoho CRM  (באמצעות כפתור LogOut שנימצא בצד שמאל למעלה - ).
    שימו לב- היציאה ממערכת הדמו תסגור את העמוד הנוכחי, ניתן לשוב לעמוד זה מתוך עמוד הדמו שבאתר הוליסטיק CRM.

מנהל מכירות (הקלק\י כאן)
אנשי המכירות אחראים להשגת מטרות המכירות של הארגון בצורה יעילה. כדי לעשות זאת יש לנהל את צפי המכירות (Pipeline)
 כדי לוודא שאף הזדמנות אינה הולכת לאיבוד. באמצעות המערכת מבוצע ניהול שוטף של הלקוח ושלבי המכירה - כדי שבסופו של דבר תסגרנה העסקאות בהצלחה:


הובל ליד (LEAD) לעסקה והקצה הזדמנויות
נהל לוח זמנים, שיחות ופגישות עם לקוחות פוטנציאליים
נהל את פעילויות המכירה
פתח תחזית מכירות- וצפה בדחות מתקדמים להצגת צפי המכירות

מנהל שיווק (הקלק\י כאן)

איש השיווק אחראי על הפעילויות והתהליכים הנדרשים כדי ליצור, לשמור על קשר, להעביר הצעות בעלות ערך עבור לקוחות ושותפים.
בקצרה
ניהול קשרי הלקוחות על כל רבדיו, איש המכירות משלב תקשורת מבוססת תהליך וכן תקשורת יזומה ללקוחות לפי סגמנט מסויים:
תוכנית והפעלה של מסעות שיווק (תערוכות, שיווק בדוא"ל, וכו ')
הפקת פניות שיווקיות
מדידת ההחזר על ההשקעה במסעות שיווק
מכירה צולבת ומשלימה של מוצרים רלוונטיים up & cross -selling

מנהל שירות (הקלק\י כאן)
מנהל השירות אחראי על טיפול מהיר ויעיל בפניות הלקוחות תוך שיפור חווית הלקוח שלהם. אנשי התמיכה עוקבים אחר סטטוס פניות השירות של הלקוחות,
תוך קבלת דיווחים מהמערכת אודות צווארי בקבוק בתהליך תוך שימת יד על "דופק" שביעות רצון הלקוחות ונאמנותם:

יצירה וניהול מאגר ידע ופתרונות
ניהול פניות השירות
הקצאת פניות השירות לטכנאי הרלוונטי
הגדרת כללי הסלמה לטיפול בצווארי בקבוק